POLITYKA PRYWATNOŚCI oliwia.kolobrzeg.pl

  1. Postanowienia Ogólne
Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Firmę Usługową „Oliwia” Janusz Mazur ul. Spokojna 8 78-100 Kołobrzeg, oraz sposób ich przetwarzania.
  1. Dane osobowe
„oliwia.kolobrzeg.pl” dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis „oliwia.kolobrzeg.pl” ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i korzystanie z jej funkcjonalności. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez portal plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
III. Rodzaje i cel wykorzystania danych
Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisach należących do „oliwia.kolobrzeg.pl” przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. „oliwia.kolobrzeg.pl” nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.
Cookies (Ciasteczka)
„oliwia.kolobrzeg.pl” zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z portalu. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.
Niezapowiedziane Wiadomości
„oliwia.kolobrzeg.pl” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości „oliwia.kolobrzeg.pl” rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, uwagi dot. korzystania), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).
  1. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
„oliwia.kolobrzeg.pl” zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres „[email protected]”. „oliwia.kolobrzeg.pl” stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
  1. Zmiany Polityki Prywatności
„oliwia.kolobrzeg.pl” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do „oliwia.kolobrzeg.pl” obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, „oliwia.kolobrzeg.pl” będzie informować na stronach serwisu.
  1. Dodatkowe informacje
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, „oliwia.kolobrzeg.pl” prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu [email protected]